Teknik Hizmet Danışmanlığı

Projenin zamanında, bütçesinde ve istenilen kalite seviyesinde tamamlanabilmesi için gereken prosedürlerin oluşturulması ve bu prosedürlerin işletilmesi için gereken çalışmaların yapılmasına destek vermek,

Görev tanımlarının belirlenmesinde destek olunması,

Organizasyon yapısının kurulması konusunda destek olmak,

İş tipleri ve gerekliliklerinin saptanması konusunda destek olmak

Süreç tipleri ve gerekliliklerinin saptanmasında destek olmak

İş ve süreç tiplerinin uyumlaştırılmasına destek sağlamak,

Personel mevcut yetkinlik ve yeterliliklerinin belirlenmesinde destek olmak,

Personelin görev tanımına yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamak ve eğitimlerin organize edilmesinde destek olmak

İşverene iletilen teknik teklif paketinin incelenmesi ve teknik teklif şartlar nağmesine göre sorumluluk matrisi oluşturulması,

EPC kapsamdaki projeler için uygun mühendislik firmaları ile iletişime geçilip, gerekli ön anlaşmalar için destek olunması,

Oluşturulan sorumluluk matrisine göre teknik ve kurumsal dokümanların işveren ile birlikte toparlanması, bu dokümanların teknik teklif şart nağmesinde belirtildiği şekilde tasnif edilmesi,

Kapsam dışında bırakılan teknik konuların listelenmesi,

Proje için harcanacak tahmini adam-saat miktarlarının hesaplanması,

Proje süresinde kullanılacak montaj ekipmanları için tip, kapasite ve sürelerin öngörüleri konusunda destek olunması,

Projeye konu ülkedeki ticari durumların incelenmesi,

Adam, montaj ekipmanları için yerel piyasa araştırılmasının yapılması ve fiyatlandırılmasına destek olunması,

Konu projeye ait proses ekipmanları, çelik miktarları, boru malzemesi miktarları, elektrik ve enstrüman miktarları için imalatçılardan fiyatlarının toplanmasında destek olunması,

Endirekt maliyetlerde işveren standartlarında hesapların yapılmasına destek olunması,

Son fiyatın hazırlanması ve kapsam dışında tutulan ticari konuların listelenmesi konularında destek olmak,

Proje planlamasının yapılması, planlama toplantılarının düzenlenmesi ve ilerleme kontrollerinin programlanmasının yapılması, proje maliyetlerinin tahmin edilmesi ve izlenmesi, bir bütçeye bağlı kalınması ve istenen hedefe kıyasla proje kalitesinin gözden geçirilmesi konularında destek sağlamak.

Tesislerde ve/veya devam projelerde mevcut durum teknik bulgulara dayanarak analizlerinin yapılmasına destek olmak,

Yapılan analizler, mevcutta bulunan teknik envanterler ve düzenlenmiş teknik raporlar üzerinden üretim miktarlarının durumunun değerlendirilmesine ve üretime konu olan diğer sarfiyatların kontrol edilmesine destek olmak

Potansiyel risklerin belirlenmesine destek olmak,

Potansiyel fırsatların belirlenmesine destek olmak,

Saha ziyaretleri yaparak mevcut durum üzerinden raporlamaların tamamlanmasına destek olmak,

Konu projeler için kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerinin analiz edilmesinde destek sağlamak,

Projenin ihtiyaç analizlerinin çıkarılmasında destek vermek,

Proje için fizibilite planı hazırlanmasında destek vermek, üçüncü taraflar denetmenlerle olan toplantılarının organize edilmesinde destek olmak,

Yatırım planının hazırlanmasında aktif rol oynamak,

Yerleşim planı, inşaat ve mekanik projelendirme konusunda teknik çizimlerin taslaklarının oluşturulmasında destek olmak,

Yatırım süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağlamak,

Detaylı bilgi için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.