İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Yönetim danışmanlık hizmeti şirketinize;
Rekabet gücünüzü arttırır, Uluslararası pazarlara hazırlar, organizasyonu güçlendirir, maliyeti azaltır, Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir, Finansal kaynak alanlarını arttır, sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar, verimliliğin arttırılması konularında destek sağlar.

B & A İnsan Kaynakları olarak profesyonel ekibimiz tarafından yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metotlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılmasının yapılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesinde özel çözümler üreterek sürdürülebilir başarınızın zeminini oluşturmaktayız.
Müşterilerimizin rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak stratejilerin oluşturulmasında, stratejilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik hizmetler sunmaktayız.

Kurum içindeki kilit pozisyonları doldurmaları için bireyleri belirleme ve işe alma konusunda işverenlerimize hizmet vermekteyiz. İşverenlerimize deneyim yelpazesi, eğitim durumu, teknik becerileri ve liderlik becerileri gibi öznitelikler de dahil olmak üzere ideal adayın profilini oluşturmada yardımcı olmaktayız.

Petrol, Gaz, Hukuk, IT, Turizm Otelcilik, Mağazacılık ve Sağlık  sektöründeki geniş bilgi ve birikimimiz sayesinde, işverenlerimize ulusal ve uluslararası alanda beyaz veya mavi yaka kalifiye personel ihtiyacınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde istihdam etmekteyiz.

İşe alım sürecinde İşverenlerimize sunduğumuz hizmetlerimiz,

 • İşveren ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Pozisyonun genel nitelikleri ve yetkinliklerinin belirlenmesi, iş tanımlarının hazırlanması,
 • Gelişmiş ve güncel veri tabanımızdan, İK portalları üzerinden, network kanallarımızı kullanarak ve headhunt yöntemiyle uygun adayların belirlenmesi
 • Detaylı ve yapılandırılmış mülakatların yapılarak, teknik değerlendirmelerin yapılarak adaylarla ilgili görüşme notlarının oluşturulması,
 • Uygun aday profilleriyle iş ortaklarımızın mülakat organizasyonlarının yapılması
 • Ulusal ve Uluslararası alanda belirlediğimiz ücret analizleri ile ücret tekliflerinin yapılması
 • Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi
 • 2 aylık ve 6 aylık değerlendirme sürecin genel takibi
 • Çalışmak amacıyla Türkiye’de olan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar uzmanlar ve personeller için çalışma ve oturum izni süreçleri hızlı ve eksiksiz olarak takip etmekteyiz,

Bordro danışmanlığı sürecindeki desteklerimiz,

 

 • Çalışan ücret bütçelerinin hazır hale getirilmesi,
 • Ücret ödemelerinde detaylı ve karşılaştırmalı rapor hazırlanması,
 • Personel ücret bordrolarının hesaplanma işlemleri, bordro basılması, online gönderim
 • SGK bildirgelerinin belirli düzen içerisinde oluşturulması,
 • SGK bildirgelerinin ilgili kuruma bildirilmesi,
 • İş-Kur belgelerinin özenle hazırlanması ve ilgili kuruma bildirilmesi,
 • Personelin işe giriş ve çıkış işlemlerinin kontrolü, sistem içerinde yürütülmesi
 • İşten ayrılan personelin tazminat hesaplamaları ve ibranamelerin hazırlanması,
 • Teşvik hesaplamalarının yapılması, şirketler için en uygun teşvik sürecinin belirlenmesi,
 • Geçici eleman temini
 • Çalışma İzni
 • Oturum İzni
 • Vatandaşlık Hizmetleri
 • Çıkış-Giriş Hizmetleri
 • Özel Sağlık Sigortası

Aşağıdaki Formu Doldurarak başvuru yapabilirsiniz.